החלפת ראש הדפסה במדפסות Tiertime Up Box/Box+

זהירות!

יש לנקוט במשנה זהירות לפני עבודה במדפסת המחוברת לחשמל.

לפני החלפת ראש הדפסה יש לוודא כי ראש ההדפסה קר – אין לגעת בראש הדפסה חם.

להחלפת ראש ההדפסה יש צורך במברג אלן 3 מ”מ.

Step 1

Withdraw the filament and unplug the extrude cable

Up Box Printhead

Step 2

For the UP BOX+ Screw off the screw in the left bottom of the extrude head with a 3 mm allen wrench.

For the UP BOX the extrude head can be taken off directly.

The extrude head is absorbed on the frame by magnet. After replacing the new extrude, tighten the screw and plug the cable.

Up Box Printhead