כיצד להשתמש בפילמנט ניקוי ראשי הדפסה של אולטימייקר

זהירות!

יש לנקוט במשנה זהירות לפני עבודה במדפסת המחוברת לחשמל.

אין לגעת בראש הדפסה חם – ישנה סכנה לקבלת כוויה.

Using the Ultimaker cleaning filament is the most effective way to unclog and keep print cores in optimal condition.

When to use the Ultimaker cleaning filament

The Ultimaker cleaning filament is used for both print core maintenance and unclogging procedures. We recommend performing regular maintenance once every three months. Unclog the print core if there is no material extruding from the nozzle for at least ten minutes.

How to use the Ultimaker cleaning filament

This filament can be used to clean the Ultimaker S5, Ultimaker S3 and Ultimaker 3 print core by applying hot and cold pulls. Hot pulls are used to get the biggest parts of carbonized material out of the print core and are highly recommended when the print core is clogged. With a cold pull, the remaining small particles will be removed, ensuring the print core is completely clean.

How to perform a hot and cold pull

Cleaning filament can be used to clean the print core by applying hot and cold pulls. Hot pulls are used to get the biggest parts of degraded material out of the print core and are necessary when a print core is clogged. With a cold pull, the remaining small particles will be pulled out, ensuring the print core is completely clean.

Preparation

 1. Navigate to the print core cleaning procedure on your printer:
  1. Go to PreferencesMaintenance → Print head → Print core cleaning on Ultimaker S-line printers.
  2. Go to SystemMaintenancePrintCore on the Ultimaker 3.
 1. Select the print core you want to clean: print core 1 or print core 2.
 1. Select the material you want to use for cleaning: Cleaning filament or PLA filament.
 1. Wait for the printer to heat up the print core and to retract the filament until its end is visible in the Bowden tube.
 1. Remove the Bowden tube from the print head. First, remove the clamp clip and then push down on the tube coupling collet while pulling the Bowden tube upwards, out of the print head. Confirm to continue.

Note: The print head will move to the front-right corner to prepare itself.

Tip: If the material is not retracted there is a chance that the material has been ground down and is stuck in the feeder. In this case, remove the material manually as described here.

שיחרור קליפס הזנת צינורית Bowden
שיחרור קליפס הזנת צינורית Bowden

Hot pull

זהירות!

עשו שימוש בפליירים למניעת פציעת ידיים, למקרה שהחומר יישבר.

אין להשתמש במחט כדי לפתוח סתימה בראש הדפסה מסוג CC. אם קצה מחט ייגע באבן האודם הפיה עלולה להינזק ולא ניתנת לשימוש.

 1. Insert the filament into the print head until you feel some resistance.
 1. Hold the filament with pliers and gently apply pressure to the material for ±1 second so that it extrudes from the print core or until it cannot be pushed any further, and directly pull the filament out with a quick, firm pull.
 1. Cut off the tip of the filament that you have just pulled out.
 1. Check the color and the shape of the tip of the filament and compare it with the image below. The goal is to have a clean tip.
 1. Repeat this procedure until there is no more degraded material visible on the tip of the cleaning filament. The tip of the filament should look as clean as the example below.
 1. Once the tip of the filament is clean, manually flush some filament through the print core with pliers and take it out again. Confirm to continue.
שימוש בפילמנט ניקוי
שימוש בפילמנט ניקוי

Cold pull

 1. Insert the filament into the print head until you feel some resistance.
 1. Hold the filament with pliers and gently apply pressure to extrude some material. Confirm to continue.
 1. Maintain pressure on the filament with the pliers for the duration of the progress bar.
 1. Release the filament and wait until the print core has cooled down.
 1. Grab the filament with pliers and pull it out with a quick, firm pull. Confirm to continue.
 1. Take a look at the tip of the filament and see if it has a clean, cone-shaped tip like the example to the right. Confirm to continue.

Tip: If the tip of the filament is not clean, go back to hot pull or cold pull to repeat the cleaning steps.

Reassembly

 1. Insert the Bowden tube into the print head and secure with the clamp clip. Confirm to continue.
 1. Wait for the Ultimaker printer to finalize the cleaning procedure.